problem familiemedlem

Av og til så hopar problema seg opp, og det kan virke som man sit fast i ein vond sirkel. Det kan også virke mot hensikta når ein prøver å løyse problemet. Jo meir ein prøver, jo verre vert det. I slike situasjonar kan det være fornuftig å drøfte situasjonen med ein fagperson. Saman med terapeuten finn ein ofte nye og betre løysingar.

Det å endre samspelet i ein familie kan være den beste måten å hjelpe den som har problem eller symptom. Om du kjem aleine eller saman med partner / familie, er det viktig at terapeuten ser familiens betydning for problemet.

Det kan være mange ulike grunnar til å ta kontakt, til dømes:

 • Samarbeidsproblem kring borna etter samlivsbrot
 • Relasjoner i familien, kollega eller venner som er problematiske og krevjande
 • Utfordringar med born
 • Ynskje om endring i livet
 • Behov for ein nøytral og profesjonell samtalepartner
 • Samarbeidsproblemer med partneren din
 • Utroskap
 • Manglande kjensler i parforholdet
 • Konfliktfylt parforhold
 • Behov for hjelp til avklaring av parforholdet

 • Pris 500 kr timen
  (60 min.)

 

 

Fotograf: Anette Helland